《Ti Ti Ti》 (2010-2011)

《Ti Ti Ti》介绍、图片及评价。

Ti Ti Ti》是巴西Rede Globo广播公司一部电视剧,从2010年推出,于2011年结束,亚历山大·博尔赫斯、克劳蒂娅·莱亚、伊希斯·瓦尔维德和莫里奥·本尼西奥主演。

主演

 

page served in 0.203s (1,5)